Wednesday, March 1, 2017

Disraeli

Disraeli [dyzrejli] Benjamin, hrabě Beaconsfield, 1804—1881, brit. politik a spisovatel, vůdce konzervativní strany; 1852, 1858-59 a 1866-68 min. fin., 1874 — 80 předseda vlády; 1859 dosáhl zrušení východoindické společnosti a přímého připojení Indie k brit. říši; 1875 dal zakoupit pro Velkou Británii většinu akcií Suezského průplavu a tím připravil anexi Egypta (1882); 1878 získal smlouvou s Tureckem Kypr. Autor románů Hen-rietta Temple, Sybila, Endymion, ve kterých idealizoval aristokracii.

No comments:

Post a Comment