Wednesday, March 8, 2017

Analytik

analytik [-tyk, řec.], prac., který provádí analýzu problému.

Cerkosporiózy

cerkosporiózy [řec.], choroby rostl, působené houbami rodu Cercospora. Na řepě cukrovce působí skvrnitost rep-ných listů (tzv. řepné neštovice) houba Cercospora beticola. cermety [angl., zkratka ceramics + metal], slinuté hmoty, vyráběné spojením kovu s keramikou. Kovové složky dávají materiálu pevnost a keramické složky chem. a tepelnou odolnost. Používají se k potahování kovových částí vystavených žáru (např. spalovací komory tryskových motoru), k výr. nástrojů pro obráběni kovových i nekovových materiálů.

Tuesday, March 7, 2017

Cévice

cévice, tracheida — druh kratší cévy rostlin.

Dunajský Vavřinec

Dunajský Vavřinec, 1784—1883. sl. sochař; autor sakrální a náhrobní plastiky, nejznámější je Corgona na nároží domu v Nitře.

Antropochorie

antropochorie [řec.], rozšiřováni semen a plodů rostlin člověkem, buď přímo (např. na oděvu) nebo nepřímo (např. lodní dopravou, železnicí), antropoidní opice [řec.] viz lidoopi.

Aquila

Aquila [akvi-]. Orel — rovníkové souhv. letni oblohy.

Diapirová vrása

diapirová vrása [řec.], diapira - kopulovitě vyklenutá a stlačeným podložím proražená vyšší souvrství anti-klinály, zvi. v oblastech solných pňů. diapozitiv [dy-týv, řec. + lat.], pozitivní obraz na průhledném podkladě (sklo, film), umožňující promítáni, např. diaprojektorem, diaprojektor [dy-, řec. + lat.], přistroj