Saturday, March 4, 2017

Cukrovarnic tví

cukrovarnic tví, prům. odvětvi zabývající se výr. cukru z cukrové třtiny nebo z řepy cukrovky. První pokusy s pěstováním řepy cukrovky v Čechách a s jejím zpracováním na cukr byly uskutečněny koncem I8.st. v pokusných cukrovarech. V.t. cukrovar, cukrová třtina, Saccharum ojjicina-rum — vytrvalá, až 6 m vysoká tráva z čeledi lipnicovitých s tlustým dužnatým stéblem, obsahujícím v pletivech 10 -17 % sacharosy, která se v cukrovarech zpracovává na cukr. Z melasy se fermentaci získává rum, kvasnice; je výborným krmivém. Vláknitá ba-gáza se zpracovává na papír, uměle hmoty. Hl. producenti: Kuba, Brazílie, Indie, Austrálie, Mexiko, cukrovina, meziprodukt při výr. cukru, směs krystalů cukru a mateného si-robu.

No comments:

Post a Comment