Thursday, March 2, 2017

Dánská literatura

dánská literatura, kromě starých runových nápisů byla až do reformace psána většinou lat. První tištěnou knihou dánský psanou je tzv. rýmovaná kronika (1482). překlad bible je z 1524. V reformačním období převažuje liter, duchovní, hl. písně a polemiky, začínají vycházet sbírky lid. písni. Mezi básníky dalšího, barokního období vynikají Thomas Kingo (1634—1703) a Anders Arrebo (1587 — 1637). Nejvýznamnějším prozaickým dílem jsou vzpomínky princezny Leonory Chris-tiny (1621-1698). Velkou osobností osvícenské doby je dramatik evr. významu Holberg, rodem Nor. Pre-romantismus reprezentuje lyrik a dramatik J. Ewald (1743-1781). Dánská romantika se vyvíjela v těsném spojení s něm., zejm. v díle Oehlenschlágerově, kdežto tvořte Grundtviga, B.S. Inge-manna (1789 — 1862) a pohádkáře Andersena je již čistě dánská. Romant. tendence přežívaly v Dánsku déle než jinde ve Skandinávii a teprve Brande-sovo vystoupení vedlo kolem 1870 ke zrodu moderní, kritické a real. Uter. v dílech H. Drachmanna (1846 až 1908), Jacobsena, Banga, Pontop-pidana aj. Nejvýzn. kritickým realistou 20.st. je Nexp; v jeho stopách šli Kirk, Mogens Klitgaard (1906 —1945),

No comments:

Post a Comment