Thursday, March 2, 2017

Cumberland

Cumberland [kambrlend], levostranný přítok Ohia, 1110 km dlouhý. Splavný 580 km. Čtyři přehrady. Cumberland [kambrlend] Richard, 1631 až 1718, angl. ideál, filozof; anglikánský biskup, příslušník cambridž-ské školy platoniků. Na Cumberlan-dovy etické názory navazují později angl. utilitaristé.

No comments:

Post a Comment