Wednesday, March 1, 2017

Curtisovo kolo

Curtisovo kolo [kértys-], rovnotlaké o-běžné kolo turbíny. Pro zpracování velkého tepelného spádu se řadí více kol za sebou tak, že pára se značnou výstupní rychlostí z jednoho kola se využije znovu v dalších oběžných kolech.

No comments:

Post a Comment