Sunday, March 5, 2017

Blagoev Dimitr

Blagoev Dimitr, 1856—1924, představitel bulh. rev. děl. hnutí, první propagátor marx. v Bulharsku, zakl. bulh. marx. lit. kritiky a estetiky, redaktor sociál, tisku. Za pobytu v Rusku organizoval 1883 jednu z prvních rus. soc.dem. skupin. Zakl. Bulharské sociálně demokratické strany (1891) a představitel jejího rev. křídla tčsňaků, které se 1903 ustavilo v samostatnou rev. marx. stranu. Pod Blagoevovým vedením vznikla z této strany 1919 KSB. 1914 hlasoval B. v Nár. shromáždění proti válečným úvěrům a proti zatažení Bulharska do imper. války. 1897-1923 stál v čele teor. orgánu strany Novo vřeme (Nová doba); 1905 přeložil do bulharštiny první díl Marxova Kapitálu.

No comments:

Post a Comment