Wednesday, March 1, 2017

cévni svazky

cévni svazky, fascietúi fibrovasales — provazcovité pruhy vodivého pletiva rostlin, které rozvádějí vodu, minerální živiny a asimiláty. Skládají se z části dřevní (xylém, hadrom) a z části lýkové (floém, leptom). Záki. vodivými drahami v dřevní části jsou cévy, v lýkové části sítkovice. Podle vzájemné polohy xylému a floému se rozlišují 4 typy c. s. : kolaterální (bočné).

No comments:

Post a Comment