Monday, March 6, 2017

Děčínská vrchovina

Děčínská vrchovina, geomorfologický celek v ČSR a v NDR v podsousta-vě Krušnohorských hornatis, členitá vrchovina, nejvyšší Děčínský Sněžník, 723 m n.m. Cleni se u nos na Děčínské stěny, Růžovskou vrchovinu a na Jetřichovické stěny.

No comments:

Post a Comment