Friday, March 3, 2017

Braunschweig

Braunschweig [-švajg] viz BrunŠvik. Braunm-Le Chatelierúv princip [leša-telje-J, fyz. zák. určujici chováni tělesa po narušeni termodynamické rovnováhy: vnější zásah, jenž narušil rovnováhu tělesa, vyvolá v tomto tělese procesy, které oslabí vliv tohoto zásahu:

No comments:

Post a Comment